image002_A2

2015-05-28

KONKURS MORINI.

Wyjątkowa torba wymaga wyjątkowej nazwy. Zdajemy się na Was! Pomóżcie nam wybrać nazwę jednego z modeli MORINI i zatrzymajcie go dla siebie!

Zasady konkursu są proste:

  1. Polub nas na FB.
  2. W komentarzu do konkursowego posta odpowiedz na proste pytanie:
    Która z poniższych nazw najbardziej pasuje do torby ze zdjęcia i dlaczego:
    – Nouville
    – Belvedere

Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy tą wyjątkową torbą. Mamy też nagrody pocieszenia – piękne, skórzane kosmetyczki. Wiemy z doświadczenia, że wymyślanie nazw modeli to duża frajda. Żeby ułatwić Wam zadanie zachęcamy do obejrzenia naszych pozostałych toreb. Odkryjecie, że ich nazwy brzmią znajomo: Sasca, Praha, Moco, MarieMont i Joli – wszystkie nawiązują do dzielnic i charakterystycznych miejsc Warszawy.

Model ze zdjęcia (roboczo nazwany Duffle) jest unisex, został wykonany z  pięknej i lekkiej, włoskiej skóry. Prosty design, eleganckie wykończenia, a w środku przemyślany system organizacji przestrzeni.  Stylem nawiązuje do tradycyjnych toreb wojskowych typu duffle. Zwycięzca konkursu będzie się mógł nią cieszyć na co dzień!

Na odpowiedzi czekamy do 28 czerwca.
Uwaga: odpowiedzi w konkursie można udzielić tylko raz!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nazwa dla torby Morini” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest IndigoLabs sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 01- 524 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym marki Morini. Konkurs trwa od dnia 28 maja 2015 roku do dnia 28 czerwca 2015 roku (do godziny 23:59:59).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu marki Morini sp. z o.o. na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu marki Morini. i tym samym zyskała status Fana;
b) nie jest pracownikiem IndigoLabs sp. z o.o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika IndigoLabs sp. z o.o. .

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym
Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody,

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Torba Morini – model Duffel. Nagrodami pocieszenia są: 3 skórzane kosmetyczki Morini.

2. Zdobywcą głównej nagródy w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 28 maja – 28 czerwca 2015 roku udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdy Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem Facebooka, w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien przesłać wiadomość prywatną na Facebook-u w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie ORGANIZATOR KONKURSU.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.morini.pl.